Magasnak találja árainkat? Egyedi árakért, keressen bennünket elérhetőségeinken!

Kérdése van? Hívjon minket! +36304694949

Blog
VGS Klíma
2021.01.04 10:00

Otthonfelújítási támogatás

Otthonfelújítási támogatás

A Magyar Kormány otthonfelújítási programja lehetőséget nyújt új klíma kiépítésére, vagy régi cseréjére is!

A kormány által bejelentett Otthonfelújítási Támogatás kihagyhatatlan lehetőség számtalan családnak.
A programmal kapcsolatos részletek a Magyar Közlöny november 25.-ei számában olvashatók, amelyet még részletesebb érdeklődés esetén ide kattintva tud letölteni.

A Kormány a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján igényelhető egyszeri támogatással lehetővé teszi, hogy a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeiken javítsanak. Ehhez a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) közreműködésével a Rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető igénybe 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig.

Hogyan igényelhető a támogatás?

A támogatási kérelem 2021. január 1-je után az alábbi módokon nyújtható be a Kincstárhoz:

 • Elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén elérhető elektronikus nyomtatvány (Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására) kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatok becsatolásával,
 • a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok, valamint ez előírt dokumentumok másolatának postai úton történő megküldésével (cím: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest),
 • személyesen bármely kormányablakban a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok, valamint ez előírt dokumentumok másolatának leadásával.

Az elektronikusan kitölthető és a papír alapon benyújtható formanyomtatványok a Kincstár
honlapján 2021. január 1-jétől elérhetőek.

Ki igényelheti a támogatást?

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.
Igénylő lehet az a
   a)  nagykorú, cselekvőképes természetes személy aki magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
   b)  nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja.

Hány alkalommal vehető igénybe a támogatás?

A támogatás ugyanazon igénylő által – együttes igénylők esetében is – csak egyetlen alkalommal vehető igénybe. Ha a kérelem elutasításra kerül, akkor a jogszabályban nyitva álló időszakban 2022. december 31-éig az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül ismételten igényelhető a támogatás.

Milyen ingatlanra igényelhető a támogatás?

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés
szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlanok, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel
nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek (a továbbiakban: lakás) felújítására igényelhető a
támogatás.

Melyek az igénylés alapvető feltételei?

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy
örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a
felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, amelyben az igénylő vagy igénylők,
valamint velük együtt élő kiskorú gyermekeik együttes tulajdoni hányada érje el legalább az
50%-ot. Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím
fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe.
A fenti – egy éves lakóhelyre vonatkozó – kitétel alól kivételt képez a magzat, illetve az egy
évnél nem régebben született gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett lakás
tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő (együttes igényléskor házastársa vagy
élettársa), illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlannyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Melyek az igénylés további feltételei?

 • Az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük rendelkezzen egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal.
 • Az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.
 • A Rendeletben meghatározott építési tevékenységekre vonatkozóan a kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek.
 • A szerződött vállalkozó nem lehet sem az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, illetve sem ők, sem Ptk. szerinti hozzátartozóik nem rendelkezhetnek tulajdoni részesedéssel vagy nem tölthetnek be tisztséget ezen vállalkozásban.
 • A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával igazolni kell, a számláknak vagy az igénylő, vagy együttes igénylés esetén házastársa/élettársa nevére és a felújított lakás címére kell, hogy szóljanak.
 • Olyan számla nem fogadható el a felújítási tevékenységek vállalkozási díját, illetve a felhasznált anyagköltségét illetően, amelyeket az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a Falusi CSOK kapcsán már elszámolt.
 • Átutalással teljesítendő számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését az igénylő fizetési számlája vonatkozó részének másolatával.
 • Nagyon fontos feltétel, hogy a kérelemhez valamennyi szükséges nyilatkozatot az igénylő kitöltse.

Milyen felújítással kapcsolatos tevékenységekre igényelhető a támogatás?

A támogatott építési tevékenységeket a Rendelet 6. §-a sorolja fel, melyek az alábbiak:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje, 
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
   - a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
   - a galériaépítést,
   - a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
   - a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
   - a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
   - a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy
  felújítását,
   - a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, a
  12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott
  akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Mekkora az igényelhető támogatás összege?

A támogatás összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet,
amely azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál. Fontos szabály, hogy a Kincstár által kiutalt
támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a
benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 %
vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

Példák:

 1. Felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft
  Anyagköltség: 4.500.000,- Ft
  Munkadíj: 1.500.000,- Ft
  Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft
  Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj
  arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 - 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a
  maximális összeg.

 2. Felújítás teljes költsége: 5.000.000,- Ft
  Anyagköltség: 4.000.000,- Ft
  Munkadíj: 1.000.000,- Ft
  Kifizethető támogatás: 2.000.000,- Ft
  A maximális támogatási összeg 2.500.000,- Ft lenne, de mivel a munkadíj csak
  1.000.000,- Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály akkor érvényesül, ha az
  anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethető
  támogatás 2.000.000,- Ft.

 3. Felújítás teljes költsége: 1.000.000,- Ft
  Anyagköltség: 1.000.000,- Ft
  Munkadíj: 0,- Ft
  Kifizethető támogatás: 0,- Ft
  A kifizethető támogatás 500.000,- Ft lenne, ha legalább 250.000,- Ft összegű
  munkadíjról szóló számla is benyújtásra került volna. Tekintettel arra, hogy ebben az
  esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %-
  os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így támogatás nem fizethető ki.

A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtását és
az utolsó számlák kiegyenlítését követően 60 napos határidőn belül lehet igényelni.

Hogyan történik a kérelmek elbírálása?

A Kincstár a támogatás elbírálását a kérelmek beérkezésének sorrendjében dolgozza fel.
A kérelmek elbírálására a Kincstárhoz történő beérkezést követően 30 nap áll a
Kincstár rendelkezésére. Az eljárási folyamatban egyetlen alkalommal van mód
hiánypótlásra, amelynek teljesítésére 30 napja van az igénylőnek. Ez a 30 nap a teljes
ügyintézési folyamatot meghosszabbítja. Amennyiben a Kincstár a beérkezett adatok alapján
az elbírálást követően jóváhagy támogatási összeget, akkor erről az ügyfelet egy támogatói
okiratban tájékoztatja, míg a támogatás összegét az igénylő belföldi – kérelemben megadott –
bankszámlájára utalja 5 napon belül.

Bővebb információ a Magyar Államkincstár honlapján tekinthető meg!