Napelemes pályázat

Közzétették a lakosságnak szóló hatalmas uniós napelemes pályázat tervezetét, amelyet két hétig bárki véleményezhet, ősztől pedig meg is nyílik.

A tervezetből kiderül, hogy háromféle konkrét beruházási célra összesen 3-11.5 millió forint közötti, 100%-ban vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el az országos átlagjövedelemnél kevesebbet kereső háztartások és önerő nem szükséges a pályázat megvalósításához.

Megyénként lehet majd pályázni 4 szakaszban, leghamarabb várhatóan 2021.november 15-től. Mindezt a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében tervezi megvalósítani a kormány, hogy akár 35 ezer háztartás energiahatékony ingatlanban tudjon élni és így növekedjen az ő körükben az ellenálló képesség a jövedelmi, energiaárakbeli és éghajlati változásokkal szemben.

Támogatás megnevezése: 
Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva

Támogatható tevékenységek: 

 • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése: bruttó 2,8 millió forint
 • Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése infra- vagy fűtőpanelekkel: bruttó 9,3 millió forint 
 • Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése hőszivattyúval: bruttó 11,55 millió forint.

Pályázók köre:

A beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkező, a 2020. évben jövedelemmel rendelkező (jelen pályázati felhívás szempontjából a nyugdíj is jövedelemnek minősül) magánszemélyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 és 4.850.000 forint közé essen.

Érdemes tudni, hogy a kivitelezéseket csak olyan cégekkel lehet végeztetni, akik előzetesen regisztrálnak a megadott felületen. Ezzel is biztosítva a pályázókat arról, hogy már előminősített vállalkozások nyújtják a szolgáltatást. 

A pályázat részletes leírásához kattintson ide!

forrás: portfolio.hu

Csatolandó melléktelek listája:

A pályázat beadásához ügyfélkapu regisztráció megléte szükséges!

1.   A pályázati adatlapon megjelölt Pályázó lakhelyét, egyben a megvalósítás helyszínét
alátámasztó hatóság által kiadott dokumentum, mely lehet:

 1. lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 2. illetve régi típusú, nem kártya formátumú személyi igazolvány esetében annak a
  nevet, a lakcímet és az érvényességet tartalmazó oldala

2.   A pályázati adatlapon megadott Pályázó, illetve a beruházás által érintett ingatlan összes
tulajdonosának nevére szóló adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum
(adóigazolvány, illetve annak hiányában az adóhatóság által kiállított érvényes igazolás)

3.   A pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, Pályázó nevére
szóló bankszámlakivonat / banki igazolás / bankszámlaszerződés.

Amennyiben a Pályázó önállóan nem rendelkezik bankszámlával, azonban rendelkezési
joggal bír más személy folyószámlája felett, abban az esetben ezen jogosultságot
alátámasztó dokumentum (igazolással egy fájlban történő) megküldése is szükséges.

4.   A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles
tulajdoni törzslapja (a pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert –
tulajdoni lap benyújtása is elegendő).

5.  Amennyiben a beruházással érintett ingatlan osztatlan közös tulajdon részét képezi,
abban az esetben becsatolandó a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt, a közös tulajdon használatára vonatkozó használati megosztási megállapodás,
illetve amennyiben rendelkezésre áll a kapcsolódó megosztási vázrajz is

6.   A pályázatot benyújtó személy 1. számú melléklet szerinti – rendszer által generált –
nyilatkozata. Ezen dokumentum annak hitelesítési (aláírási) módjától függően eltérő az
alábbiak szerint:

 • amennyiben az elektronikus aláírással, vagy AVDH szolgáltatással került
  hitelesítésre, abban az esetben a dokumentum kizárólag a pályázati rendszerhez
  elektronikusan csatolandó,
 • azon esetben, ha a nyilatkozat hagyományos papír alapú dokumentumként
  kézírással került aláírásra, abban az esetben:
      - postai úton, eredeti, aláírt példányban a következő címre: ÉMI Nonprofit Kft.
  2001 Szentendre, Postafiók: 180. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati
  azonosítót, illetve a „Pályázatot benyújtó személy nyilatkozata” megjegyzést,
      - másolatban a pályázati portálon keresztül

7.   A 2. számú melléklet szerinti meghatalmazás. Ezen dokumentum benyújtása kizárólag
abban az esetben kötelező, amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat
benyújtásával.

8.   A beruházással érintett ingatlan összes tulajdonosa által külön-külön kiállított és
magánokirati formában aláírt (2 tanú jelenlétében aláírt) 4. számú melléklet szerinti
nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul az adóazonosító jelnek kezeléséhez, továbbá
felhatalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy a Lebonyolító szervvel megossza a
pályázati felhívásban foglalt jövedelmi feltétel teljesülésének ellenőrzési eredményét.

9.   A megvalósítás helyszínét képező ingatlan jelen pályázat keretében felújításra kerülő
fő elemeiről készített (beruházást megelőző állapotát tükröző) fotódokumentáció.

10.   A kivitelezési munkálatokat, és azok költségeit magába foglaló, a szerződő felek által
aláírt, a 6. számú melléklet szerinti sablon alapján elkészített Vállalkozási
szerződés(ek).

11.   A tervezői, illetve engedélyezési alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt
(szerződés(ek)/megállapodás(ok)

További részletekért kattintson ide!

 

Árajánlatot kérek!

 

    Napelem előnyei    

 Lenullázza a villanyszámlát
 Növeli az ingatlan értékét
 Környezetbarát, megújuló energia
 Egyszeri befektetés, évtizedes haszon
 Megtérülési idő, akár 4-5 éven belül

 

  Szolgáltatásaink  

Helyszíni felmérés
Tervezés
A megadott információk alapján állítjuk össze
Önnek a legoptimálisabb rendszert.
Igény esetén ingyenesen
vállaljuk a helyszíni felmérést.
                              
Egy kiválóan és hosszú távon működő napelemes
rendszer alapfeltétele a gondos tervezés.
Tőlünk olyan rendszert kap,
amely évtizedekig kiszolgálja igényeit.
                              


Kivitelezés
A napelemes rendszer kivitelezés egy értéknövelő beruházás, egyszeri befektetéssel szabadulunk meg az éves áramszámla fizetésének terhétől és növeljük az ingatlanunk értékét is.
                              
Klímaberendezések tervezése és beüzemelése.
A mai korszerű, inverteres klímák segítségével
nagyon jó hatásfokkal és komfortosan lehet
fűteni a lakásunkban.
                              

Árajánlatot kérek!